Dilekçe ile GKGM Müracaat edilir.(ekinde aşağıdaki belgelerle )
Kontrol Belgesi Formu, {Formatı DTM ce her yıl belirlenir ve RG de yayınlanır (1 asıl 2 suret)}
Proforma Fatura, {ihracatçı firma tarafından düzenlenir.(1 asıl 2 suret) veya Fatura (3 suret)
Sağlık sertifikası, { İhracatçı ülke resmi veteriner servince düzenlenir (proforma 3 suret)}
Orijin sertifikası, {ihracatçı ülke resmi makamlarınca düzenlenir.(3 suret sağlık sertifikasında orijin ülke belirtilmişe aranmaz)}
Taahhütname, {Örneği Bakanlıktan temin edilir. (1 adet noter tasdikli asıl, 2 suret)
Test, analiz vs. belgesi, ( ürün çeşidine göre)
İlk defa ithalat yapanlar için faaliyet belgesi,
CITES belgesi ( Çevre ve Orman Bakanlığından temin edilir)
KAYNAK: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı